Keďže práve surfujete po internete a hľadáte vhodnú formu výučby jazyka, zrejme vám na vzdelaní vašej ratolesti skutočne záleží. 

A iste si tiež uvedomujete, že v dnešnej dobe je už angličtina nevyhnutná. Vaše dieťa sa ju bude musieť skôr či neskôr naučiť. 

Faktom zároveň je, že deti sa učia cudzí jazyk oveľa jednoduchšie ako my dospelí. V rannom veku je ich mozog na učenie sa jazykov priam predurčený. 

Tak prečo im to neuľahčiť a nepodporiť ich v tom? 

 

Ponúkame vám našu PETRASSO CESTU.

Ak sa na ňu váš drobec spolu s nami vydá, zaistíme vám rukolapné výsledky a skutočnú angličtinu, s ktorou môže neskôr vyraziť do sveta (dovtedy vám na dovolenke môže ísť napríklad niečo vypýtať do bufetu 😉). 

A čím skôr nám váš poklad zveríte, tým lepšie. Zaručene bude v dobrých rukách a s láskou sa oňho postaráme. 

Čo vy na to?  Páčilo by sa vám to?  

 

Ak máte ešte stále pochybnosti, vyskúšajte našu bezplatnú ukážkovú lekciu.

 

PETRASSO CESTA

Vydať sa na túto mimoriadnu výpravu odporúčame vo veku 7-9 rokov.  Poďme si posvietiť na jej jednotlivé zastávky:

Štart

ŠTART

Na štart prichádza každé dieťa s rozdielnou jazykovou výbavou. V úvodnej etape mu pomôžeme urobiť prvý krok k porozumeniu základného anglického textu. Výuka mladších žiakov prebieha zábavnou a praktickou formou, ktorá je nich prijateľná. Ak je podporená i dosahovaním cieľov a plnením detských snov, je pre ne o to viac motivujúca.

ROZPIS KURZU

Na štart prichádza každé dieťa s rozdielnou jazykovou výbavou. V úvodnej etape mu pomôžeme urobiť prvý krok k porozumeniu základného anglického textu. Výuka mladších žiakov prebieha zábavnou a praktickou formou, ktorá je nich prijateľná. Ak je podporená i dosahovaním cieľov a plnením detských snov, je pre ne o to viac motivujúca.

1.zastávka /A1 Starter/

1.zastávka /A1 STARTER/

Po zdolaní prvého úseku cesty sa dieťa vie predstaviť, povedať základné informácie o sebe, pomenovať farby, vie počítať. Zvláda slovnú zásobu v oblastiach – ľudské telo, zvieratá, oblečenie, rodina, priatelia, jedlo, bývanie a škola. Vie hovoriť o svojich preferenciách, voľnočasových aktivitách. Tvorí jednoduché kladné a záporné vety.

ROZPIS KURZU

Na štart prichádza každé dieťa s rozdielnou jazykovou výbavou. V úvodnej etape mu pomôžeme urobiť prvý krok k porozumeniu základného anglického textu. Výuka mladších žiakov prebieha zábavnou a praktickou formou, ktorá je nich prijateľná. Ak je podporená i dosahovaním cieľov a plnením detských snov, je pre ne o to viac motivujúca.

2. zastávka /A1 Movers/

2. zastávka /A1 MOVERS/

Na 2.zastávke už dieťa dokáže porozumieť základným pokynom, oznámeniam a informáciám.
Ovláda radové číslovky. Učí sa tvoriť minulý čas, zvládne povedať jednoduchý príbeh. Začína vety postupne rozvíjať. Deti v tomto leveli vedia konverzovať a zodpovedať otázky ohľadom ich každodenného života.
Slovná zásoba sa rozširuje o témy hračky, oslava, u lekára, v hoteli, v prírode a na vidieku, počasie, v meste, dovolenka.

ROZPIS KURZU

Na štart prichádza každé dieťa s rozdielnou jazykovou výbavou. V úvodnej etape mu pomôžeme urobiť prvý krok k porozumeniu základného anglického textu. Výuka mladších žiakov prebieha zábavnou a praktickou formou, ktorá je nich prijateľná. Ak je podporená i dosahovaním cieľov a plnením detských snov, je pre ne o to viac motivujúca.

3.zastávka /A2 Flyers/

3.zastávka /A2 FLYERS/

Zdolaním tohto úseku dieťa rozumie jednoduchej písanej angličtine, chápe a používa rôzne frázy a výrazy. Zvláda komunikovať s anglicky hovoriacimi ľuďmi, ktorí hovoria pomaly a zreteľne. Postupne tvorí rozvinuté vety. Vie opísať situácie v minulom čase.

ROZPIS KURZU

Na štart prichádza každé dieťa s rozdielnou jazykovou výbavou. V úvodnej etape mu pomôžeme urobiť prvý krok k porozumeniu základného anglického textu. Výuka mladších žiakov prebieha zábavnou a praktickou formou, ktorá je nich prijateľná. Ak je podporená i dosahovaním cieľov a plnením detských snov, je pre ne o to viac motivujúca.

YLE SKÚŠKY – zdolanie 1.etapy

Jednotlivé zastávky našej Petrasso cesty – A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers predstavujú prvé kroky na ceste učenia sa cudzieho jazyka.

Po absolvovaní každého levelu majú naši zverenci vo veku 6-12 rokov možnosť absolvovať detské YLE skúšky.

Testovanie jazykových zručností prebieha interaktívnou formou, je založené na rozmanitých činnostiach, takže deti vôbec nevnímajú, že by boli na skúške. Nie je to pre nich stresujúce, skôr naopak.

Získaním týchto cenných skúseností sú omnoho viac pripravené na rôzne skúšky a testovania, ktoré ich počas života postretnú. 

Úspešnosť v jednotlivých častiach skúšky je vyznačená počtom štítov od 1 do 5.

Vo veku 12-14 rokov sa deťom otvára ďalšia etapa našej Petrasso cesty:

A2 Key /KET/

A2 Key /KET/

V tejto fáze Petrasso cesty dieťa chápe a používa základné frázy a výrazy. Rozumie jednoduchej písanej angličtine. Má už dostatočné jazykové znalosti, ktoré potrebuje na komunikáciu v angličtine.
Vie vyjadriť súčasnosť, minulosť a budúcnosť, porovnávať, dávať inštrukcie ohľadom priestoru, vie vyjadriť požiadavky a ponuky, je schopné vyjadriť povolenie, možnosť, schopnosť a povinnosť, ovláda dedukovanie.
Dokáže sa opýtať na orientáciu v priestore alebo hovoriť o svojich obľúbených predmetoch v škole. Nerobí mu problém odpovedať na otázky a hovoriť o tom čo rado robí.
Postupne tak nadobúda prvú hodnotnú kvalifikáciu, ktorá je akceptovaná na celom svete.

ROZPIS KURZU

Na štart prichádza každé dieťa s rozdielnou jazykovou výbavou. V úvodnej etape mu pomôžeme urobiť prvý krok k porozumeniu základného anglického textu. Výuka mladších žiakov prebieha zábavnou a praktickou formou, ktorá je nich prijateľná. Ak je podporená i dosahovaním cieľov a plnením detských snov, je pre ne o to viac motivujúca.

B1 PET

B1 PET

Študent na tejto úrovni dokáže čítať jednoduché učebnice a články, písať listy a e-maily na bežné témy, porozumieť faktickým informáciám, prejavovať svoje názory, preferencie v hovorenej i v písanej angličtine. Je schopný opísať zážitky, sny, želania a ambície.
Výrazne sa zlepšuje plynulosť hovorenia. V tomto leveli už dokáže pozerať v angličtine TV. Vie sa orientovať v bežných situáciách, ktoré môžu nastať počas cestovania v anglicky hovoriacej krajine.

ROZPIS KURZU

Na štart prichádza každé dieťa s rozdielnou jazykovou výbavou. V úvodnej etape mu pomôžeme urobiť prvý krok k porozumeniu základného anglického textu. Výuka mladších žiakov prebieha zábavnou a praktickou formou, ktorá je nich prijateľná. Ak je podporená i dosahovaním cieľov a plnením detských snov, je pre ne o to viac motivujúca.

Stredoškoláci, ktorí s nami putujú celou Petrasso cestou, zvyčajne zdolajú i posledné 2 zastávky:

B2 First

B2 First

Jedná sa o očakávanú úroveň absolventov maturitnej skúšky u nás. Táto kvalifikácia deklaruje, že študent vie efektívne anglicky komunikovať tvárou v tvár, vyjadrovať názory a predkladať argumenty. Je schopný hovoriť o výhodách a nevýhodách z rôznych hľadísk. Zvláda písať listy, správy, príbehy a veľa ďalších typov textu.
Má už úroveň angličtiny, ktorú potrebuje na to, aby mohol cestovať a pracovať v anglicky hovoriacej krajine.

ROZPIS KURZU

Na štart prichádza každé dieťa s rozdielnou jazykovou výbavou. V úvodnej etape mu pomôžeme urobiť prvý krok k porozumeniu základného anglického textu. Výuka mladších žiakov prebieha zábavnou a praktickou formou, ktorá je nich prijateľná. Ak je podporená i dosahovaním cieľov a plnením detských snov, je pre ne o to viac motivujúca.

C1

C1

Po absolvovaní tohto stupňa vzdelania študent už má schopnosť ísť študovať alebo pracovať do anglicky hovoriacej krajiny. Vie komunikovať na rôznych mítingoch a seminároch, dokáže čítať zložité články, písať eseje a rôzne zadania. Vyjadruje sa vysoko plynulo.
Tento level je uznávaný a akceptovaný viac rôznymi univerzitami a spoločnosťami po celom svete.

ROZPIS KURZU

Na štart prichádza každé dieťa s rozdielnou jazykovou výbavou. V úvodnej etape mu pomôžeme urobiť prvý krok k porozumeniu základného anglického textu. Výuka mladších žiakov prebieha zábavnou a praktickou formou, ktorá je nich prijateľná. Ak je podporená i dosahovaním cieľov a plnením detských snov, je pre ne o to viac motivujúca.